ยินดีต้อนรับสู่ระบบ MIS-NFE

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.

image01

Welcome to MIS-NFE

OFFICE OF THE NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION.

www.nfe.go.th

image02

 

MIS-NFE

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน.

กรุณาเลือกระบบสารสนเทศที่ท่านต้องการใช้งาน

service 1

ข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล

service 2

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

service 3

บ้านหนังสือชุมชน

service 1

พิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล

service 1

สรุปแผนและคำรับรองตามยุทธศาสตร์

service 2

สรุปแผนและคำรับรอง

service 1

ผู้ไม่รู้หนังสือ

service 1

โครงการตามรอยพระยุคลบาท(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

service 2

แบบสำรวจการใช้งาน ECHO ENGLISH

service 2

สรุปข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล

service 3

#

service 2

#

service 3

ระบบ student.nfe

service 2

ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา ของ กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

it_planning@nfe.go.th

CALL CENTER : 1660

ช่องทางการติดต่อ