Activities

 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
    กิจกรรม:กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่   
 
    กิจกรรม:ส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่  

กศน.อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน 5 แห่ง

 


บ้านม่วงใต้ ตำบล/แขวง : โพสังโฆ

บ้านสิงห์เหนือ ตำบล/แขวง :

บ้านท่าข้ามใต้ ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

บ้านม่วงเหนือ ตำบล/แขวง : ท่าข้าม

บ้านวังกะจับ ตำบล/แขวง : คอทราย