กลับ

หัวข้อคำถาม

+ ตอบ +
ระบบ ผู้ไม่รู้หนังสือ
หัวข้อ บันทึกวิธีการเรียนและเลือกผู้เรียนไม่ได้
รายละเอียด ครูได้ทำการบันทึกข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไปแล้ว พอจะเข้าไปบันทึกวิธีการเรียนและเลือกผู้เรียน ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือที่กรอกเพิ่มชื่อเข้าไปไม่ขึ้น และจะเพิ่มชื่อเข้าไปใหม่ระบบแจ้งว่าเลขบัตรซ้ำ ทำให้ไม่สามารถบันทึกวิธีการเรียนและวันที่เริ่มสอนได้

 

จาก ครู
เวลา 1470808679
ip 125.27.203.36