กลับ

หัวข้อคำถาม

+ ตอบ +
ระบบ แผน/คำรับรองการปฏิบัติงาน
หัวข้อ การกรอกข้อมูลในคำรับรองระดับตำบล
รายละเอียด กศน.ตำบลแจ้งว่าไม่ได้กรอกชื่อ ผอ.อำเภอ เป็นผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ในระบบกลับมีชื่อ ผอ.อำเภอปรากฎเป็นผู้สอนในคำรับรอง ลองลบข้อมูลออกแล้วแต่ก็ยังมีรายชื่ออยู่จะแก้ไขได้อย่างไร

 

จาก กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา 1470800018
ip 203.172.130.157