กลับ

หัวข้อคำถาม

+ ตอบ +
ระบบ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-4
หัวข้อ รายงานผลกับคำรับรองแผน ไม่ตรงไตรมาสกัน
รายละเอียด จากคำรับรองแผน ทำไว้ที่ไตรมาส 2-3 ไตรมาสละ 10 คน เมื่อทำจริงและต้องรายงานตามจริง ในไตรมาส 2 ไม่ได้ทำ แต่ทำที่ไตรมาส3 ทั้ง 20 คน เมื่อกรอกรายงานผล ระบบแจ้ง ติดลบ ต้องทำอย่างไรค่ะ

 

จาก กศ
เวลา 1470455520
ip 223.207.243.47